1

4-1430533

Γύσο

2

4-1538383

Μάσκα άνω

3

4-1748085

Μάσκα μεσαία

4

4-1536807

Μάσκα κάτω

5

4-1495956

Μάγουλο εσωτερικό αριστερό

6

4-1495957

Μάγουλο εσωτερικό δεξί

7

4-1538384

Μάγουλο εξωτερικό αριστερό

8

4-1538385

Μάγουλο εξωτερικό δεξί

9

4-1431920

Φαναριέρα αριστερή

10

4-1431921

Φαναριέρα δεξιά

11

4-1431922

Κάλυμμα αριστεράς φαναριέρας

12

4-1431923

Κάλυμμα δεξιάς φαναριέρας

13

4-1504131

Προφυλακτήρας μεσαίος

14

4-1431925

Προφυλακτήρας αριστερός

15

4-1431926

Προφυλακτήρας δεξής

16

4-1485485

Φτερό τιμονιού εμπρόσθιο

17

4-1485486

Φτερό τιμονιού οπίσθιο

18

4-1431931

Κάλυμμα εμπρόσθιου φτερού αριστερό

19

4-1431932

Κάλυμμα εμπρόσθιου φτερού δεξί

20

4-1431933

Κάλυμμα οπίσθιου φτερού αριστερό

21

4-1431934

Κάλυμμα οπίσθιου φτερού δεξί

22

4-1535048

Σκαλοπάτι άνω

23

4-1535052

Σκαλοπάτι κάτω

24

4-1442653

Κάλυμμα άνω αριστερής σκαλοπατιέρας

25

4-1442654

Κάλυμμα άνω δεξιάς σκαλοπατιέρας

26

4-1501342

Κάλυμμα κάτω αριστερής σκαλοπατιέρας

27

4-1501343

Κάλυμμα κάτω δεξιάς σκαλοπατιέρας

28

4-1357599

Φτερό διαφορικού οπίσθιο

29

4-1357600

Φτερό διαφορικού εμπρόσθιο

30

4-1395276

Φτερό καπάκι διαφορικού

31

4-1383520

Λάστιχο καπάκι διαφορικού