1

2-81637010046

Γύσο

2

2-81611100053

Μετώπη

3

2-81611506050

Μάσκα

4

2-81624100047

Μάγουλο εσωτερικό αριστερό

5

2-81624100046

Μάγουλο εσωτερικό δεξί

6

2-81624100049

Μάγουλο εξωτερικό αριστερό

7

2-81624100048

Μάγουλο εξωτερικό δεξί

8

2-81416100305

Προφυλακτήρας εμπρόσθιος

9

 

 

 

2-81416100227

Γωνιά προφυλακτήρα αριστερή

10

2-81416100228

Γωνιά προφυλακτήρα δεξιά

11

2-81416850044

Πλαστικό κάλυμμα άνω προφυλακτήρα

12

2-81416100231

Πλαστικό κάλυμμα προφυλακτήρα αριστερό

13

2-81416100232

Πλαστικό κάλυμμα προφυλακτήρα δεξί

14

 

2-81416850029

Τάπα προφυλακτήρα στρογγυλή

15

 

2-81416850040

Τάπα προφυλακτήρα

16

 

2-81416850031

Τάπα προφυλακτήρα

17

2-81418606090

Καπάκι μπαταρίας

18

 

2-81612300209

Ποδιά αριστερού φτερού

19

 

2-81612300210

Ποδιά δεξιού φτερού

20

2-81664100307

Αριστερή γωνιά κρεμαστού φτερού

21

2-81664100306

Δεξιά γωνιά κρεμαστού φτερού

22

2-81612100462

Κρεμαστό φτερό

23

2-81615100399

Αριστερή σκαλοπατιέρα

24

2-81615100400

Δεξιά σκαλοπατιέρα

25

2-81615100333

Μικρή αριστερή σκαλοπατιέρα

26

2-81615100374

Μικρή δεξιά σκαλοπατιέρα

27

2-81615100411

Αριστερό κομμάτι σκαλοπατιέρας

28

2-81615100410

Δεξί κομμάτι σκαλοπατιέρας

29

G:\81615100273.jpg

2-81615100273

Σκαλοπάτι άνω

30

G:\81615110001.jpg

2-81615110001

Σκαλοπάτι μεσαίο

31

2-81615105187

Σκαλοπάτι κάτω

32

2-81626100019

Προέκταση αριστερής πόρτας

33

2-81626100018

Προέκταση δεξιάς πόρτας

34

2-81251016448

Φανάρι εμπρόσθιο αριστερό

35

2-81251016449

Φανάρι εμπρόσθιο δεξί

36

2-81253206091

Προβολάκι με φλας Ν.Μ. αριστερό

37

2-81253206092

Προβολάκι με φλας Π.Μ. δεξί

38

2-81253206089

Προβολάκι με φλας Π.Μ. αριστερό

39

2-81253206090

Προβολάκι με φλας Π.Μ. δεξί

40

2-81252256544

Φανός οπίσθιος αριστερό

41

2-81252256545

Φανός οπίσθιος δεξής